Privacyverklaring Verduijn.info V2

Inleiding
Verduijn.info vindt uw privacy belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend de gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden.

In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij van u verzamelen, met welk doel en met wie wij deze gegevens delen. Daarnaast wijzen we u op de bewaartermijn en op uw rechten. Ook informeren wij u over onze cookies en over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over privacyzaken, dan kunt u terecht bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het eind van deze verklaring.

Grondslag en doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Dit wil zeggen dat uw gegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren (art. 6 lid 1 onder b AVG). Als wij uw gegevens gebruiken om op een later moment contact op te nemen, vragen wij hiervoor uw expliciete toestemming. In dat geval vormt deze toestemming de grondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 onder a AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende gegevens:

  1. Voor- en achternaam;
  2. Geslacht;
  3. Geboortedatum;
  4. Adresgegevens;
  5. E-mailadres;
  6. Telefoonnnummer;
  7. IP-adres;
  8. Voortgang in de leeromgeving;
  9. Uitslag examen.

Ontvangers persoonsgegevens
Bij het uitvoeren van de overeenkomst maken wij gebruik van de diensten van een aantal partijen. Hierna leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens verwerken en welke partijen uw gegevens ontvangen. Deze partijen zijn verplicht tot geheimhouding.

Webwinkelsoftware
Hosting2Go.nl
Wij gebruiken webhosting- en e-maildiensten van Hosting2Go.nl. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hosting2go.nl heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hosting2go.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Betalingsdiensten
Mollie en Paypall
Voor het afhandelen van de betalingen in de webwinkel maken wij gebruik van Mollie en Paypall. Deze platformen verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Beide platformen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Deze platformen delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Deze platformen bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending en logistiek
PostNL, DHL en Sendcloud
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van PostNL, DHL en Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam en adresgegevens met hen delen. Deze platformen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat zij onderaannemers inschakelen, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en administratie
Acumulus
Voor het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van de diensten van Acumulus. Wij delen uw naam en (e-mail)adresgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Acumulus gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Zoho – Bigin en Zoho Campaigns
Voor het bijhouden van onze administratie en voor emaildiensten maken wij gebruik van de diensten van Zoho. Wij delen uw naam, adresgegevens, geboortedatum en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatiedoeleinden. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Zoho gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

VCA-examen
Pontifex Certificatie
Voor de VCA-examens werken wij samen met Pontifex Certificatie te Ridderkerk. Om u in te schrijven voor een examen delen we met hen uw naam, adresgegevens en geboortedatum. De uitslag van het examen wordt aan u persoonlijk meegedeeld. Mocht uw werkgever of school het examen voor u aangevraagd hebben, dan wordt de uitslag eveneens met hen gedeeld.

Leeromgeving
Xynta
Wanneer u zich persoonlijk aanmeldt voor een E-learning-cursus ontvangt u hiervoor de inloggegevens. In dit geval worden deze inloggegevens en de voortgang van de cursus alleen met u gedeeld. Wanneer de cursus door een externe partij zoals een school of uw werkgever besteld wordt, worden de inloggegevens, voortgang en resultaten ook met deze partij gedeeld.

De leeromgeving wordt gehost door Xynta. Wij delen uw gegevens alleen voor zover noodzakelijk. Xynta heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hosting2go.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zo lang u cliënt van ons bent. Omdat een VCA-diploma 10 jaar geldig is, bewaren we uw gegevens maximaal tien jaar vanaf de datum van het behalen van het diploma. Zo kunnen wij u t.z.t. informeren over het verlopen van uw diploma. Indien u geen examen bestelt, bewaren we uw gegevens maximaal tien jaar na uw bestelling. Wegens administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, deze gegevens zullen wij dus gedurende de bijbehorende termijn bewaren.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Dit kan kosteloos, tenzij u een grote hoeveelheid verzoeken indient of ons verzoekt om extra kopieën. Hiervoor kunnen wij administratiekosten in rekening brengen.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op gegevensverwijdering
U heeft altijd het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten verwijderen. Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van bepaalde gegevens, kunt u deze altijd weer intrekken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging of en in hoeverre uw gegevens zijn verwijderd.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op dataportabiliteit
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Verduijn.info. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Ten slotte heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Cookies
Verduijn.info gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Verduijn.info gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging van persoonsgegevens
Verduijn.info neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactgegevens
Verduijn.info
Verduijn.info
Prins Bernhardstraat 57
2841TG Moordrecht
T: 0182-796798
E: info@verduijn.info
KVK: 54296145

Contactpersoon voor privacyzaken
Hans Verduijn
Prins Bernhardstraat 57
2841TG Moordrecht
T: 0182-796798
E: info@verduijn.info